civilingeniør i sundhedsteknologi
Kandidatuddannelse

Sundhedsteknologi

Kandidatuddannelse i sundhedsteknologi handler om at designe hjælpemidler og udvikle avanceret teknik til brug på sygehusene og i resten af sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i sundhedsteknologi
Andre betegnelser:
Biomedical Engineering and Informatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du undervises i bl.a. computerprogrammering, signalbehandling, fysiologisk modellering, machine learning og kliniske informationssystemer. Det betyder, at du får både en teknisk og en medicinsk forskningsbaseret viden om, hvordan medicinsk viden kan indarbejdes i teknologi.

Som færdiguddannet vil du fx kunne blive ansat som klinisk ingeniør på hospitaler eller som ingeniør i medicoindustrien. Du kan også arbejde med softwareudvikling og sundhedsvæsenets it-infrastruktur i både offentlige organisationer og private firmaer. Endelig kan du vælge at blive forsker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En ingeniør i sundhedsteknologi har en tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med læger, udvikle og indføre ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling.

Uddannelse bygger oven på bacheloruddannelsen og giver dig mulighed for at gå mere i dybden med det, du interesserer dig for inden for temaerne biomedicinske signaler og information, biomedicinske informationssystemer, anvendt biomedicin og informatik.

Emner

I løbet af uddannelsen får du kompetencer inden for videnskabelig kommunikation og statistiske metoder, og du kommer til at fordybe dig i mindst to af følgende emner:

  • Signalbehandling og billedanalyse
  • Mønstergenkendelse og beslutningsstøtte
  • Kliniske informationssystemer
  • Sensorisk-motorisk kontrol og rehabiliteringsteknologi
  • Fysiologisk modellering

Du undervises desuden i videnskabelig metode og kommunikation.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder sundhedsteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i sundhedsteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i sundhedsteknologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som konsulent eller udvikler inden for medicoindustrien, dvs. de private firmaer der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede apparater og computersystemer til hospitalssektoren.

Du kan også finde job på hospitaler. Her kan du bl.a. være ansvarlig for indføring og udvikling af informationssystemer, så læger og sygeplejersker har det optimale udstyr til rådighed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information