Ingeniør kigger og arbejder på en håndprotese
Kandidatuddannelse

Sundhedsteknologi

På kandidatuddannelsen i sundhedsteknologi forsker du i metoder og teknologier til brug i sundhedssektoren og medicoindustrien.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i sundhedsteknologi
Andre betegnelser:
Biomedical Engineering and Informatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du undervises i bl.a. computerprogrammering, signalbehandling, fysiologisk modellering, machine learning og kliniske informationssystemer.

Det betyder, at du får tekniske forskningsbaserede kompetencer til at kunne arbejde som klinisk ingeniør på hospitaler eller som ingeniør i medicoindustrien.

Du kan også arbejde med softwareudvikling og sundhedsvæsenets it-infrastruktur i både offentlige organisationer og private firmaer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

En civilingeniør  i sundhedsteknologi har en tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med læger, udvikle og indføre ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling.

Uddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen og giver dig mulighed for at gå mere i dybden med det, du interesserer dig for inden for temaer som biomedicinske signaler og information, biomedicinske informationssystemer, anvendt biomedicin og informatik.

Emner

I løbet af uddannelsen får du kompetencer inden for videnskabelig kommunikation og statistiske metoder, og du kommer til at fordybe dig i følgende emner:

  • Signalbehandling og billedanalyse
  • Mønstergenkendelse og beslutningsstøtte
  • Kliniske informationssystemer
  • Sensorisk-motorisk kontrol og rehabiliteringsteknologi
  • Fysiologisk modellering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i sundhedsteknologi foregår i:

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Sundhedsteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for medicoindustrien, dvs. de private firmaer der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede apparater og computersystemer til hospitalssektoren.

Du kan også finde job på hospitaler. Her kan du bl.a. være ansvarlig for indføring og udvikling af informationssystemer, så læger og sygeplejersker har det optimale udstyr til rådighed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information