civilingeniør i velfærdsteknologi
Kandidatuddannelse

Sundheds- og velfærdsteknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på teknologier, der skaber sammenhæng og mening mellem mennesker og teknologi inden for sundheds- og genoptræningsområdet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i sundheds- og velfærdsteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det kan fx være intelligente fysiske hjælpemidler, træningsudstyr til genoptræning eller elitetræning, it-løsninger, der styrker samspillet mellem patienter, sundhedsprofessionelle og pårørende eller udstyr/software, der hjælper hospitalerne med at give patienter en bedre behandling.

Som færdiguddannet civilingeniør har du bl.a. jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med produktudvikling af brugerorienteret sundhedsteknologi og medikoteknik i tilknytning til diagnosticering, mobilitet, behandling, pleje og genoptræning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi. Du lærer at udvikle innovative teknologiske løsninger, der kan gøre mennesker mere selvstændige, samt teknologier, der kan understøtte tunge og vanskelige opgaver for sundhedspersonale.

Sundhedsteknologiske løsninger

Du kommer til at arbejde med sundhedsteknologi og udvikle løsninger, der skaber tryghed og gør hverdagen lettere for mange forskellige mennesker. En teknisk løsning kan fx være en robot, der kan bruges ved genoptræning, eller telemedicinsk udstyr, hvor patienter kan kommunikere med sundhedspersonalet hjemmefra.

Specialiseringer

I løbet af uddannelsen kan du vælge mellem to specialiseringer:

  • RoboMedic, hvor du opnår viden og kompetencer inden for robotteknologi og automatisering samt får forståelse for bl.a. brugerens måde at interagere med teknologi
  • Sundheds-it, hvor fokus er på det datadrevne sundhedsvæsen, og du får viden om bl.a. datakommunikation,dataanalyse, datasikkerhed og dataanvendelse

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. i sundheds- og velfærdsteknologi. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (BSc) in Engineering (Health Informatics and Technology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi foregår i:

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Se mere i UG-artiklen:

Sundheds- og velfærdsteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi vil du kunne fungere som bindeled mellem sundhedspersonale, patienter og borgere.

Jobmuligheder

Du har jobmuligheder i offentlige og private virksomheder, hvor du i samarbejde med læger, farmaceuter og kiropraktorer kan arbejde med at udvikle teknologi og kunstig intelligens. Det kan fx være til bedre diagnosticering af sygdomme, genoptræningsapparater, mobilitetshjælpemidler eller telemedicinske platforme, hvor patienter kan modtage vigtig behandling og relevant sundhedsfaglig rådgivning over afstand.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information