civilingeniør i velfærdsteknologi
Kandidatuddannelse

Sundheds- og velfærdsteknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på teknologier, der skaber sammenhæng og mening mellem mennesker og teknologi inden for sundheds- og genoptræningsområdet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i sundheds- og velfærdsteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det kan fx være intelligente fysiske hjælpemidler, træningsudstyr til genoptræning eller elitetræning, it-løsninger, der styrker samspillet mellem patienter, sundhedsprofessionelle og pårørende eller udstyr/software, der hjælper hospitalerne med at give patienter en bedre behandling.

Som færdiguddannet civilingeniør har du bl.a. jobmuligheder i offentlige og private virksomheder, der beskæftiger sig med produktudvikling af brugerorienteret sundhedsteknologi og medikoteknik i tilknytning til diagnosticering, mobilitet, behandling, pleje og genoptræning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi. Du lærer at udvikle innovative teknologiske løsninger, der kan gøre mennesker mere selvstændige, samt teknologier, der kan understøtte tunge og vanskelige opgaver for sundhedspersonale.

Sundhedsteknologiske løsninger

Du kommer til at arbejde med sundhedsteknologi og udvikle løsninger, der skaber tryghed og gør hverdagen lettere for mange forskellige mennesker. En teknisk løsning kan fx være en robot, der kan bruges ved genoptræning, eller telemedicinsk udstyr, hvor patienter kan kommunikere med sundhedspersonalet hjemmefra.

Du får undervisning i både naturvidenskabelige, teknisk videnskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.

Specialiseringer

I løbet af uddannelsen kan du vælge mellem to specialiseringer:

  • RoboMedic, hvor du opnår viden og kompetencer inden for robotteknologi og automatisering samt får forståelse for bl.a. brugerens måde at interagere med teknologi
  • Sundheds-it, hvor fokus er på det datadrevne sundhedsvæsen, og du får viden om bl.a. datakommunikation,dataanalyse, datasikkerhed og dataanvendelse

I uddannelsens projekter kommer du i berøring med praktiske problemstillinger fra bl.a. hospitaler og klinikker, og du har i dit specialeprojekt mulighed for at samarbejde med og eventuelt tage et ophold på et hospital eller en anden relevant institution eller virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. i sundheds- og velfærdsteknologi. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (BSc) in Engineering (Health Informatic and Technology).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder sundheds- og velfærdsteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i sundheds- og velfærdsteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i sundheds- og velfærdsteknologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi vil du kunne fungere som bindeled mellem sundhedspersonale, patienter og borgere.

Jobmuligheder

Du har jobmuligheder i offentlige og private virksomheder, hvor du i samarbejde med læger, farmaceuter og kiropraktorer kan arbejde med at udvikle teknologi og kunstig intelligens. Det kan fx være til bedre diagnosticering af sygdomme, genoptræningsapparater, mobilitetshjælpemidler eller telemedicinske platforme, hvor patienter kan modtage vigtig behandling og relevant sundhedsfaglig rådgivning over afstand.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information