kandidatuddannelse i Klinisk videnskab og teknologi
Kandidatuddannelse

Klinisk videnskab og teknologi

Fokus er på brugen af højteknologisk udstyr i sundhedssektoren. Du lærer at analysere, vurdere og udvikle den kliniske praksis inden for sundhedsområdet.

Fakta

Navn:
Klinisk videnskab og teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver viden om, hvordan man udvikler, afprøver og implementerer højteknologiske hjælpemidler til forebyggelse, undersøgelse og behandling af patienter i sundhedssektoren eller borgere i eget hjem. Du får også en bred forståelse til brug for udvikling og implementering af it i sundhedssektoren.

Som uddannet inden for klinisk videnskab og teknologi kan du arbejde med fx rådgivning, projektledelse og produktudvikling i sundhedsektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Teknologi anvendes inden for alle dele af sundhedssektoren og vil i fremtiden få en større og større betydning i forbindelse med forebyggelse, undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering.

Du lærer om udviklingen af højteknologiske hjælpemidler og udstyr, som bl.a. kan sikre den bedste behandling og dokumentation samt kommunikationen med patienten og sundhedsvæsenet.

Fag

Undervisningen omfatter fag som fx:

 • Teknologivurdering i klinisk praksis
 • Teknologi i sundhedssektoren
 • Implementering af tenologi
 • Videnskabelig metode og formidling
 • Statistisk analyse og design af forsøg
 • Dataopsamling og -behandling
 • Ny teknologi i klinisk praksis

Områder

Uddannelsen fokuserer på tre områder:

 • Rehabiliteringsteknologier
 • Undersøgelses- og behandlingsteknologier
 • Home care, dvs. teknologier, der gør det muligt at opholde sig i eget hjem på trods af sygdom

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder klinisk videnskab og teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundhedssektoren. Det kan både være inden for det offentlige eller i private virksomheder, hvor du kan komme til at arbejde med fx rådgivning og projektledelse. Du vil også kunne indgå i forsknings- og udviklingsarbejde omkring produkter og kliniske processer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit omåde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information