kandidatuddannelse i Klinisk videnskab og teknologi
Kandidatuddannelse

Klinisk videnskab og teknologi

Du arbejder med brugen af højteknologisk udstyr i sundhedssektoren. Du lærer at analysere, vurdere og udvikle den kliniske praksis inden for sundhedsområdet.

Fakta

Navn:
Klinisk videnskab og teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver viden om, hvordan man udvikler, afprøver og implementerer højteknologiske hjælpemidler til forebyggelse, undersøgelse og behandling af patienter i sundhedssektoren eller borgere i eget hjem. Du får også en bred forståelse til brug for udvikling og implementering af it i sundhedssektoren.

Som uddannet inden for klinisk videnskab og teknologi kan du arbejde med fx rådgivning, projektledelse og produktudvikling i sundhedsektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Teknologi anvendes inden for alle dele af sundhedssektoren og vil i fremtiden få en større og større betydning i forbindelse med forebyggelse, undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering.

Du lærer om udviklingen af højteknologiske hjælpemidler og udstyr, som bl.a. kan sikre den bedste behandling og dokumentation samt kommunikationen med patienten og sundhedsvæsenet.

Fag

Undervisningen omfatter fag som fx:

  • Teknologivurdering i klinisk praksis
  • Teknologi i sundhedssektoren
  • Implementering af teknologi
  • Videnskabelig metode og formidling
  • Statistisk analyse og design af forsøg

Områder

Uddannelsen fokuserer på tre områder:

  • Rehabiliteringsteknologier
  • Undersøgelses- og behandlingsteknologier
  • Home care, dvs. teknologier, der gør det muligt at opholde sig i eget hjem på trods af sygdom

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundhedssektoren. Det kan både være inden for det offentlige eller i private virksomheder, hvor du kan komme til at arbejde med fx rådgivning og projektledelse.

Du vil også kunne indgå i forsknings- og udviklingsarbejde omkring produkter og kliniske processer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Administrativt arbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information