kandidatuddannelse i It og sundhed
Kandidatuddannelse

Sundhed og informatik

Du lærer at designe, udvikle, implementere, evaluere og lede it-baserede projekter inden for området sundhed og omsorg.

Fakta

Navn:
Sundhed og informatik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen, hvordan man udvikler og implementerer innovative digitale løsninger, der hjælper brugerne. Det kan fx være elektroniske patientjournaler eller andre digitale løsninger til brug på sygehusene eller til borgeren i eget hjem.  

Som færdiguddannet kan du fx arbejde med udvikling, implementering og drift af nye it-løsninger inden for sundheds-it, sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi. Du kan få job både i det private erhvervsliv hos leverandører eller i det offentlige på fx hospitaler eller i kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du udbygger din viden fra bacheloruddannelsen inden for kerneområderne menneskekroppens funktioner og sygdomme, data og datahåndtering samt servicedesign, innovation og projektledelse. Det giver dig kompetencer til at arbejde som brobygger, servicedesigner eller projektleder i krydsfeltet mellem brugere, beslutningstagere, udviklere og leverandører af it-løsninger inden for sundheds- og omsorgsområdet.

Du lærer at analysere og kortlægge arbejdsgange i udviklings- og forandringsprocesser og at rådgive de involverede aktører. Du lærer også at designe systemer og værktøjer til brug i processerne og finde frem til fælles digitale løsninger til gavn for både patienter, personale og samfund.

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

  • Patientforløb, diagnostik og behandling
  • Medicinsk teknologisk innovation og samfund
  • Brugerdesign
  • Registeranalyser af epidemiologiske data
  • Sundhedsteknologi
  • Implementering og evaluering

På tredje semester har du mulighed for at fordybe dig i de valgfag, du finder spændende.

Undervejs i studiet får du mulighed for at arbejde med det teoretiske indhold i erhvervsrelevante sammenhænge, samtidig med at du får indsigt i dine karrieremuligheder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt arbejde, der ofte vil være gruppebaseret. Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sundhed og informatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i sundhed og informatik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i sundhed og informatik giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at identificere behov i sundhedssektoren og designe, udvikle og implementere nye teknologier, der matcher de behov. Det kan være elektroniske patientjournaler, tele-medicin eller apps til brug på sygehuse, i kommuner eller i hjemmet.

Du vil have jobmuligheder inden for udvikling, design og rådgivning omkring implementering af it-løsninger til brug i hjemmet eller på et af de nye supersygehuse.

Du kan også arbejde som konsulent i private konsulenthuse eller medicinalvirksomheder, eller du kan arbejde som udvikler eller forsker både inden for den offentlige sektor og i private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information