Kandidatuddannelse

Medicine with Industrial Specialisation

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i medicin med industriel specialisering kombinerer lægevidenskab og naturvidenskab og udbygger din viden fra bachelorniveauet.

Fakta

Navn:
Medicine with Industrial Specialisation
Andre betegnelser:
Medicin med industriel specialisering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. farmakologi, anatomi, cellebiologi og fysiologi samt markedsføring. Kombinationen giver dig en tværfaglig viden om lægemidlers funktion og produktion.

Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at arbejde inden for undervisning og forskning. Du vil også kunne arbejde med udvikling, tilpasning, produktion og salg af lægemidler, fx i lægemiddelindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen ligger vægten på forskning og det industrielle perspektiv. Du arbejder med fokus på produktion, kvalitetssikring, test og patenter.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for en af følgende profiler:

  • Biomedicine, hvor du undervises i forståelsen af årsager til og behandling af sygdomme på det molekylære og cellulære niveau. Du vil lære at udføre hypotesedreven forskning fx inden for molekylær patogenese, humane sygdomme og identificere nye angrebspunkter for lægemidler
  • Translational Medicine, hvor du lærer at udføre klinisk afprøvning af lægemidler, regulatoriske og etiske regler for dette med henblik på at bygge bro mellem basal forskning og klinisk afprøvning af lægemidler. Du undervises i emner som udvidet farmakologi og i klinisk forskning
  • Medical Market Access, hvor du undervises i lægemiddelindustriens økonomiske aspekter og følger kurser i fx marketingprincipper og sundhedsøkonomi

Det afsluttende afgangsprojekt kan du udarbejde i enten et forskningsmiljø på universitetet, på et universitetshospital i Danmark eller i samarbejde med en dansk virksomhed eller et udenlandsk forskningslaboratorium.

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, kurser og projektarbejde. Der er mulighed for praktikophold eller studieophold i udlandet. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.med.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Medicine with Industrial Specialisation som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også om en bacheloruddannelse i medicin med industriel specialisering.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i medicin med industriel specialisering giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder inden for lægemiddelindustrien i forbindelse med udvikling, tilpasning og salg af lægemidler.

Desuden kan der være mulighed for beskæftigelse i sundhedssektoren og i den medicotekniske industri.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information