Levnedsmiddeltekniker
Job

Levnedsmiddeltekniker

En levnedsmiddeltekniker er en procesteknolog med speciale i fødevarer.

Fakta

Arbejdssteder:
Produktionsvirksomheder, Levnedsmiddelkontrollen
Stillingsbetegnelser:
Levnedsmiddeltekniker, Fødevareteknolog, Procesteknolog, Kvalitetsmedarbejder

Levnedsmiddelteknikeren arbejder med kvalitet, produktudvikling, kontrol og fremstilling af fødevarer i de store moderne fødevarevirksomheder. Arbejdsopgaverne er inden for kvalitetsstyring og -kontrol, produktionsstyring og proceskontrol samt produktudvikling.

Levnedsmiddelteknikere arbejder sammen med den tekniske ledelse på virksomheder, der producerer levnedsmidler.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som procesteknolog med speciale i fødevarer arbejder du med at producere levnedsmidler.

Kvalitetsstyringen og -kontrollen skal blandt andet sikre, at de råvarer, virksomheden bruger i produktionen, er af god kvalitet, og at forarbejdningsprocessen forløber, som den skal. Råvarerne kan fx være kød, frugt, grøntsager, spiseolier, korn- og mælkeprodukter.

Kontrollen består af kemiske analyser og vurdering af lugt, smag, udseende osv. Der skal også tages stilling til, hvilke tilsætningsstoffer der skal være i produktet af hensyn til holdbarhed m.v. I produktionsafdelingerne og ved grundige analyser i laboratoriet bliver kvaliteten af det færdige produkt vurderet nøje.

Procesteknologer kan typisk være med i etableringen og udviklingen af kvalitetskontrolsystemer på virksomhederne.

Inden for produktionsstyringen og proceskontrollen er det selve fremstillingsprocessen, der bliver planlagt og overvåget. På en lang række instrumenter og skærme kan du følge produktionen og se temperatur, tryk, fugtighed, maskinernes hastighed, tilførslen af råvarer osv. Er der afvigelser under fremstillingen, skal du sammen med de øvrige medarbejdere forsøge at rette fejlene.

Procesteknologen foretager endvidere stikprøver, kontrollerer produkterne for bakterier og sørger for, at maskiner og andet inventar er rent og i orden.

Et tredje vigtigt område for procesteknologer er produktudviklingen. I takt med udviklingen inden for forbrugervaner og de teknologiske muligheder gennemfører virksomhederne en løbende produktudvikling. Sammen med den tekniske ledelse tilrettelægger du forsøg og vurderer resultaterne.

Procesteknologer kan også være beskæftiget med udvikling og produktion af de tilsætningsstoffer, der er i levnedsmiddelindustrien, eller med salg af maskiner og anden teknik.

Tilsynstekniker

Tilsynsteknikere arbejder under den offentlige myndighed Kødkontrollen med daglig kontrol på de danske slagterier og kødproducerende virksomheder.

Medarbejderne har typisk tjenestested på et af de større eksportslagterier, hvor samtlige slagtedyr kontrolleres for at sikre den høje danske fødevaresikkerhed. Arbejdet foregår på slagtebåndet, hvor hele slagtekroppen kontrolleres, og arbejdet foregår derfor i samspil med slagteriets medarbejdere.

Jobbet som tilsynstekniker kræver uddannelsen Tilsynstekniker, der giver stor faglig indsigt i slagteprocessen og viden om fødevarerisici.   

Arbejdsplads

De fleste procesteknologer i fødevarer arbejder på større produktionsvirksomheder i levnedsmiddelindustrien. En del er beskæftiget inden for den offentlige levnedsmiddelkontrol, fortrinsvis med laboratorieanalyser. Andre underviser på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Tilsynstekniker36.166 kr.--
Levnedsmiddeltekniker33.155 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobudsigterne for procesteknologer er for tiden forholdsvis gode.

Jobbene som tilsynsteknikere er begrænsede, og ledige stillinger opslås, når behovet er der.

Mere uddannelse

Der findes efter- og videreuddannelsesmuligheder i form af AMU-kurser inden for området Produktion af fødevarer og nydelsesmidler.

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.