Foto af Fiskeriteknolog
Job

Fiskeriteknolog

Dine arbejdsopgaver er at planlægge produktionen samt kontrollere råvarer og færdigvarer i fiskeindustrien.

Fakta

Arbejdssteder:
Fiskeindustrivirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Fiskeriteknolog, Produktionschef, Kvalitetschef, Afdelingsleder

Du skal desuden arbejde med forædling af virksomhedens produkter eller teste maskiner. Fiskeriteknologer arbejder som regel på leder- og mellemlederniveau. Deres stilling på virksomheden vil typisk være som afdelingsleder, kvalitetsleder eller produktionschef. Deres faglige baggrund er kombinationen af en teoretisk, fiskeriteknisk uddannelse og praktisk erfaring fra fiskerisektoren.

Nogle fiskeriteknologer arbejder i Grønland, hvor de er ansat under Hjemmestyret eller i fiskeindustrivirksomheder, med kvalitetskontrol, administration og undervisning. Andre har arbejde på Færøerne, i Norge eller i fx ulandene.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af fiskeriteknolog
Forstand på fisk - fiskeriteknologen kontrollerer kvaliteten af produktionen.

Nogle fiskeriteknologer kan have administrative opgaver som registreringsarbejde, medarbejderledelse m.v. De kan også være involveret i rådgivningsopgaver, undervisning eller eksport og salg.

Inden for rådgivning arbejder fiskeriteknologer som konsulenter i erhvervsvirksomheder og rådgiver om produktion og produktionsstyring, økonomi og kursusvirksomhed. Inden for undervisning kan de fx arbejde som lærere på fagskoler.

De kan være ansat som opkøbere af fisk for fiskeeksportører, både ved auktioner og fra skibe og mellemhandlere, ligesom de etablerer kontakt til kunder ved videresalg. En del arbejder som fiskeribetjente.

Andre arbejder i akvakulturerhvervene (specielt i dambrugserhvervet) som fiskeassistent) som fiskemestre, medhjælpere, konsulenter, faglærere osv.

Fiskeriteknologer kan også arbejde med fiskeribiologi. De kan blandt andet medvirke ved forsøg med anvendelsen af industrifisk og registrering af yngelbestande.

Arbejdsplads

Der arbejder fiskeriteknologer mange steder i fiskeindustrien. Nogle af de mest almindelige steder er i fiskeindustrivirksomheder, hos fiskeeksportører, se branchen Engroshandel med føde- og drikkevarer.

Enkelte er ansat i Fiskeridirektoratet og Grønlands Hjemmestyre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Fiskerikonsulent40.915 kr.36.801 kr.38.867 kr.
Dambrugskonsulent34.834 kr.37.308 kr.36.589 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Ud over job i fiskerierhvervet er der ansættelsesmuligheder inden for beslægtede erhverv.

Mere uddannelse

Kontakt Teknisk Landsforbund og hør nærmere om efteruddannelsesmuligheder.

Få mere at vide

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.