Kemotekniker
Job

Kemotekniker

En kemotekniker arbejder inden for procesindustri.

Fakta

Arbejdssteder:
Fabrikker inden for fremstillingsindustri især kemisk industri og medicinalindustri
Stillingsbetegnelser:
Kemotekniker, Procestekniker, Projektleder

Som kemotekniker står du for kvalitetskontrol, planlægning af nye produktionsmetoder og projektledelse.

Kemoteknikeren arbejder tæt sammen med ingeniører og kemikere især inden for medicinalindustri og kemisk industri.

Fold alle afsnit ud

Om Jobbet

foto af kemotekniker
Kemoteknikeren laver kvalitetsmålinger af produkterne.

En kemotekniker eller procestekniker arbejder inden for procesindustri med ledelse af driften, styring af arbejdsprocesser, udviklingsarbejde, arbejdsstudier og rådgivning. Det kan også være salg og service.

Kemoteknikeren planlægger, gennemfører og kontrollerer produktionsforløb i en række virksomheder inden for mange former for industri.

Kemoteknikerne koordinerer og styrer tilrettelæggelsen af en del af den løbende produktion, fører tilsyn med og vedligeholder maskinerne. Desuden holder de regnskab med mængden af råvarer, og de kontrollere det færdige produkt.

Arbejdet kan også bestå i at udvælge og opstille produktionsudstyr og måleapparatur samt at kontrollere produktionen og lave testrapporter undervejs. De er også med, når nyt apparatur afprøves.

I produktionsplanlægning kan de få til opgave at hjælpe produktionsingeniører med undersøgelser af forskellige arbejdsmetoder, blandt andet for at finde muligheder for automatisering og forenkling af processen. I jobbet indgår desuden at undersøge arbejdsmiljøet.

En anden opgave kan være som projektleder at lave en prøvefabrikation efter planer fra ingeniører, kemikere eller andre.

Kemoteknikere har en del arbejde på kontoret med planlægning og regnskab eller udformning af arbejdsinstruktioner.

Arbejdsplads

Kemoteknikere arbejder især i fx lægemiddelindustrien, den tekniske eller kemiske industri eller inden for bioteknologi.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Kemotekniker33.155 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Teknisk Landsforbund (TL) tilrettelægger efteruddannelseskurser for deres medlemmer.

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.danskindustri.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.