Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Regulering (akademiuddannelsen i automation og drift)

På modulet arbejder du med udviklingsværktøjer til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer inden for proces- og automationsområdet.

Fakta

Navn:
Regulering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at optimere procesanlæg og får forudsætninger for at analysere og dokumentere effekten af optimering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en bred forståelse for trends i industrien og for, hvad udviklingen betyder for automatisering af procesanlæg.

Modulet giver dig bl.a. teknisk viden om reguleringsprincipper, optimeringsmetoder, dataopsamling samt standarder og sikkerhed.

På modulet lærer du at:

 • vælge det reguleringsprincip, der er egnet til opgaven
 • anvende metoder til indkøring og optimering af reguleringssløjfer
 • konfigurere industriel kommunikation, herunder operatørinterface
 • vælge den optimale reguleringsform ud fra tegningsmateriale
 • indregulere et anlæg og dokumentere reguleringen ved hjælp af kontrolberegninger
 • redegøre for dit valg af regulatortype
 • simulere komplekse løsninger

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse