Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen klæder dig på til at lede forsøg og projekter inden for fx fødevarebranchen eller medicinalindustrien.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om produktion, udvikling og kontrol af produkter, og du lærer om hygiejne, sikkerhed og lovgivning.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der har erfaring som procesoperatør eller laborant og gerne vil kvalificere dig til at blive tekniker, specialist, team- eller projektleder.

Du kan også have en baggrund inden for mad og ernæring.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi får du kompetencer til at varetage alle led i en opgave – fra at planlægge og udføre forsøg og projekter til at vurdere resultaterne.

Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om forsøgs- og projektstyring. Du lærer om proces og metode og bliver i stand til lede mindre grupper i arbejdet med projekter.

Retninger

Du kan specialisere dig inden for tre retninger:

 • Procesteknologi
 • Laboratorieteknologi
 • Fødevareteknologi

Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Retningerne giver mulighed for, at du specialiserer dig ud fra dit faglige udgangspunkt.

Procesteknologi

Med en baggrund som procesoperatør kan du blive tekniker, der udvikler og kontrollerer produkter i fx medicinalbranchen.

Laboratorieteknologi

Med en baggrund som laborant sætter uddannelsen dig i stand til at varetage hele processen i forbindelse med laboratorieforsøg.

Fødevareteknologi

Med en baggrund som kok eller slagter kan du kvalificere dig til at arbejde som mellemleder med ansvar for at fremstille fødevarer. 

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler (i alt 30 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi giver titlen AU i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi.

Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Process Engineering, Laboratory Engineering and Food Technology.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs om Indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Forsøgs- og projektstyring
 • Proces og metode

Retningsspecifikke moduler

De retningspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Procesteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 20 ECTS

 • Måleteknik (10 ECTS)
 • Procesteknik (10 ECTS)

Laboratorieteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 15 ECTS

 • Bioteknologi (10 ECTS)
 • Analytisk kemi (5 ECTS)

Fødevareteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 30 ECTS

 • Fødevaresikkerhed i industriel produktion (10 ECTS)
 • Fødevareteknologi (10 ECTS)

Valgfrie moduler

Oven i de retningsspecifikke moduler skal du vælge valgfrie moduler, så retningsspecifikke og valgfrie moduler samlet udgør 30 ECTS.

Gennemfører du uddannelsen uden uddannelsesretning, kan du vælge fag svarende til 30 ECTS blandt alle uddannelsens moduler.

Du kan også supplere med valgfag fra andre fagområder, dog højst svarende til 15 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Analytisk kemi (5 ECTS)
 • Bioteknologi (10 ECTS)
 • Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning (10 ECTS)
 • Fødevarekemi (10 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed i industriel produktion (10 ECTS)
 • Fødevareteknologi (10 ECTS)
 • Genteknologi (5 ECTS)
 • Hygiejnisk design (5 ECTS)
 • Kemi og kemisk regning (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende (10 ECTS)
 • Mælkekonservesteknologi (5 ECTS)
 • Måleteknik (10 ECTS)
 • Procesteknik (10 ECTS)
 • Redskabslære og fangstmetoder – ferskvand og saltvand (5 ECTS)
 • Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet (10 ECTS) 

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som tekniker, specialist, team- eller projektleder i proces- og fødevareindustriens laboratorie- og produktionsmiljøer. Du kan fx arbejde med udvikling og kvalitetssikring inden for fødevare-, kemi- og medicinalbranchen.

Læs mere om erhvervsområder og typer af job inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, inden for medico- og laboratoriearbejde og inden for industriel produktion i øvrigt.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx den teknologiske diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i proces- laboratorie- og fødevareteknologi)
Analytisk kemi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Bioteknologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Forsøgs- og projektstyring (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Fødevarekemi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Fødevaresikkerhed i industriel produktion (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Fødevareteknologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Genteknologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Hygiejnisk design (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Kemi og kemisk regning (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Måleteknik (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og bioteknologi)
Mikrobiologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Mælkekonservesteknologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Proces og metode (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Procesteknik (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Redskabslære og fangstmetoder – ferskvand og saltvand (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)