Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Genteknologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du får kompetencer til at arbejde med de mest basale molekylærbiologiske teknikker i det genteknologiske laboratorium.

Fakta

Navn:
Genteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 3.500 - 6.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer bl.a. at udføre forsøg, fortolke resultater og håndtere sikkerhed i forhold til GMO, og du dokumenterer dit arbejde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget giver dig viden og praktisk indsigt i grundprincipper og teknikker inden for genteknologien. 

Modulet indeholder emner som:

  • Grundlæggende molekylærbiologi
  • Kloningsteknik
  • Verifikation af rekombinanter
  • Lovgivning og arbejdsmiljø

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Genteknologi er valgfrit på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 3.500 - 6.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.