Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Fødevarekemi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du får en viden om fødevarers kemiske struktur og komponenter, som du kan bruge i arbejdet med at fremstille og udvikle fødevarer. Fx hvis du beskæftiger dig med fødevareproduktion på engrosområdet.

Fakta

Navn:
Fødevarekemi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får fx indblik i de kemiske ændringer, der sker ved bearbejdning og opbevaring, og du lærer om funktionelle egenskaber ved fødevarens proteiner, kulhydrater, fedtstoffer og vitaminer, men også ved de tilsætningsstoffer, der anvendes i fødevareindustrien.

Modulet indeholder emner som:

 • Sammensætning og kemiske ændringer i fødevarer
 • Vands egenskaber og vandaktivitet
 • Proteiner
 • Kulhydrater
 • Lipider
 • Vitaminer og mineraler
 • Tilsætningsstoffer
 • Funktionelle ingredienser

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Fødevarekemi er valgfrit på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 6.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.