Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Fødevareteknologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du lærer at tilrettelægge fødevareproduktion fra råvarer til færdigvarer. Bl.a. får du indblik i råvarer og færdigvarers kvalitet og funktionalitet og lærer om forskellige metoder til konservering. Introduceret til fødevarelovgivningen indgår også.

Fakta

Navn:
Fødevareteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr.SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på uddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du bliver klædt på til at arbejde med fødevareproduktion i stor skala.

Modulet indeholder emner som:

  • Råvarer og færdigvarers kvalitet og funktionalitet
  • Konserveringsmetoder som fx køling, frysning, varmebehandling og vandaktivitetssænkning
  • Lovgivning om fx varedeklaration og hygiejne
  • Egenkontrol

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Fødevareteknologi er valgfrit på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. marts 2022
28. juni 2022
Fødevareteknologi Aftenundervisning 4000 Roskilde