Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Mikrobiologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du får forudsætninger for at samarbejde om mikrobiologiske risici og anvendelse af mikroorganismer i produktionen.

Fakta

Navn:
Mikrobiologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx kan du foretage mikrobiologiske fødevareanalyser og udnytte mikroorganismer i produktionen af fødevarer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en grundlæggende viden om mikrobiologi.

Det indeholder emner som:

 • Bakteriers og svampes morfologi, herunder
  • Patogene mikroorganismer
  • Indikatorbakterier
  • Fermenteringsorganismer
 • Mikrobiologiske arbejdsmetoder i laboratoriet, herunder
  • Aseptisk arbejde
  • Pladespredning
  • ATP og kontaktplader
 • Mikroorganismer i fødevareproduktionen, herunder
  • Fermentering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Mikrobiologi er valgfrit på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. marts 2024
29. maj 2024
Mikrobiologi Aftenundervisning 4000 Roskilde