Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i proces- laboratorie- og fødevareteknologi)

Som afslutning på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du kan skrive projektet inden for proces-, laboratorie- og fødevareteknologi generelt eller inden for den retning på uddannelsen, du har valgt at specialisere dig i.

Projektet skal dokumentere, at du kan anvende din viden om teori, metode og praksis i arbejdet med proces-, laboratorie- og fødevareteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, du har taget uden for det faglige område, inddrages.

Du kan skrive projekt inden for proces-, laboratorie- og fødevareteknologi generelt eller inden for retningerne:

  • Procesteknologi
  • Laboratorie
  • Fødevareteknologi

Projektforløbet giver dig bl.a. kompetencer til at

  • deltage i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser
  • varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner inden for laboratorie- og bioteknologi

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt specialeforløbet for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.500 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. februar 2020
18. juni 2020
Afgangsprojekt procesteknologi Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
27. februar 2020
18. juni 2020
Afgangsprojekt procesteknologi (O) Fleksibel undervisning 4000 Roskilde