Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Mælkekonservesteknologi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Modulet giver forudsætninger for, at du i praksis kan håndtere centrale problemstillinger ved fremstilling og opbevaring af mælkekonserves.

Fakta

Navn:
Mælkekonservesteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer blandt andet at samarbejde tværfagligt om produktion og optimering af fremstillingsprocesser og produkter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forståelse for teknikker og procesanlæg til fremstilling af mælkekonserves, og du får viden om konserveringsteknik ved produktion af indhold og emballage.

Fx får du viden om de forandringer, der opstår i produktet i forbindelse med fremstilling og opbevaring.

Du lærer desuden om lovgivning på området og om principper for dokumentation.

Endelig får du færdigheder til at vurdere og vælge råvarer, ingredienser, emballage og procesudstyr.

Indhold

  • Mælkekonserves med fokus på pulverprodukter, herunder produktionsflow, holdbarhed og konserverende principper
  • Praktiske problemstillinger inden for teknologi og udstyr
  • Praktiske øvelser i produktion af mælkekonserves, dokumentation og formidling af arbejdet

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Mælkekonservesteknologi er valgfrit på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse