Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du får viden om fiskenes biologi og de økosystemer, som fisk lever i. Du lærer desuden at forstå og håndtere sammenhænge mellem fiskebestand og miljøindsatser.

Fakta

Navn:
Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet giver dig viden om praksis og metode inden for det fiskebiologiske område, herunder biologiske sammenhænge og betydningen af rovdyrs jagt på byttedyr (prædation). 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at inddrage din viden om fisk og økologi i en faglig vurdering af effekten af forskellige tiltag på området.

Modulet indeholder emner som:

  • Teori og metode om fiskeribiologi og prædation
  • Fisk og organismer i salt- og ferskvand
  • Økosystemer og deres basale opbygning, herunder menneskeskabte forandringer
  • Formidling af national og international rådgivning og lovgivning om regulering af fiskeri

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.