Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du får viden om fiskenes biologi og de økosystemer, som fisk lever i.

Fakta

Navn:
Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at forstå og håndtere sammenhænge mellem fiskebestand og miljøindsatser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om praksis og metode inden for det fiskebiologiske område, herunder biologiske sammenhænge og betydningen af rovdyrs jagt på byttedyr (prædation). 

Du lærer at inddrage din viden om fisk og økologi i en faglig vurdering af effekten af forskellige tiltag på området.

Modulet indeholder emner som:

  • Teori og metode om fiskeribiologi og prædation
  • Fisk og organismer i salt- og ferskvand
  • Økosystemer og deres basale opbygning, herunder menneskeskabte forandringer
  • Formidling af national og international rådgivning og lovgivning om regulering af fiskeri

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse