Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Analytisk kemi (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du stifter bekendtskab med det kemiske laboratorium, hvor du lærer at udføre kemiske analyser.

Fakta

Navn:
Analytisk kemi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får kendskab til laboratoriets udstyr og metoder og lærer desuden at vurdere og formidle de kemiske resultater.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget introducerer dig til praktisk analytisk kemi eksemplificeret ved kromatografiske og fotometriske metoder.

Modulet indeholder emner som:

  • Arbejdsopgaver i det kemiske laboratorium
  • Drift af udstyr
  • Metodeudvikling og fejlfinding
  • Kvalitetssikring af analyseudstyr og analyser
  • Ny viden om fx HPLC/CG og spektrofotometri

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Analytisk kemi er valgfrit på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse