Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Modulet introducerer til lovgivning på området og klæder dig på til at håndtere kontrol- og tilsynsbesøg hos virksomheder og andre interessenter.

Fakta

Navn:
Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx lærer du det praktiske omkring journalisering og rapportering, men du får også redskaber til dialog og nedtrapning af konflikter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet reflekterer du over rollen som myndighedsperson og det at være repræsentant for det offentlige.

Fx lærer du at sætte dig i interessentens sted og vurdere din egen rolle i løsningen af faglige problemstillinger på en virksomhed.

Modulet indeholder emner som:

  • Forvaltnings- og særlovgivning
  • Journalisering og afrapportering til borger og ansatte
  • Konflikthåndtering, teorier, modeller, værktøjer
  • Kommunikativ teori, kommunikationsmodeller og samtaleværktøjer
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation
  • Rollen som myndighedsperson

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse