Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Fødevaresikkerhed i industriel produktion (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du får forudsætninger for at arbejde med et egenkontrolprogram eller et såkaldt HACCP-system.

Fakta

Navn:
Fødevaresikkerhed i industriel produktion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Desuden kan du varetage kontrolopgaver eller indgå i et samarbejde med den offentlige fødevarekontrol. Ikke mindst kan du samarbejde tværfagligt om fødevaresikkerhed. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at tilrettelægge en industriel fødevareproduktion i overensstemmelse med lovgivningen. Bl.a. beskæftiger du dig med analyse af risikofaktorer og opstilling af egenkontrolprogrammer.

Desuden lærer du om hygiejneprocedurer, rengøringsplaner og rengøringskontrol, og du får færdigheder i at formidle problemstillinger om fødevaresikkerhed til andre.

Modulet har fokus på anvendt viden om

  • Lovgivning og relevante standarder
  • Biologiske, kemiske og fysiske risici ved forskellige fødevareproduktioner fra jord til bord
  • De såkaldte HACCP-principper (Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • Metoder til rengøring og desinfektion
  • Rengøringskontrol

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Fødevaresikkerhed i Industriel produktion er retningsspecifikt på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. marts 2024
26. april 2024
Fødevaresikkerhed i industriel produktion - Polar Dagundervisning 7500 Holstebro
*
2. april 2024
3. maj 2024
Redskabslære og fangstmetoder - GFLK Dagundervisning 7500 Holstebro