Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi
Kursus

Fødevaresikkerhed i industriel produktion (akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi)

Du får forudsætninger for at arbejde med et egenkontrolprogram eller et såkaldt HACCP-system.

Fakta

Navn:
Fødevaresikkerhed i industriel produktion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Desuden kan du varetage kontrolopgaver eller indgå i et samarbejde med den offentlige fødevarekontrol. Ikke mindst kan du samarbejde tværfagligt om fødevaresikkerhed. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at tilrettelægge en industriel fødevareproduktion i overensstemmelse med lovgivningen. Bl.a. beskæftiger du dig med analyse af risikofaktorer og opstilling af egenkontrolprogrammer.

Desuden lærer du om hygiejneprocedurer, rengøringsplaner og rengøringskontrol, og du får færdigheder i at formidle problemstillinger om fødevaresikkerhed til andre.

Modulet har fokus på anvendt viden om

  • Lovgivning og relevante standarder
  • Biologiske, kemiske og fysiske risici ved forskellige fødevareproduktioner fra jord til bord
  • De såkaldte HACCP-principper (Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • Metoder til rengøring og desinfektion
  • Rengøringskontrol

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Fødevaresikkerhed i Industriel produktion er retningsspecifikt på akademiuddannelsen i laboratorie- og bioteknologi, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2021
16. december 2021
Fødevaresikkerhed i industriel produktion Aftenundervisning 4000 Roskilde