Akademigastronom
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i gastronomi

Uddannelsen giver dig en alsidig viden om råvarer, fødevarekvalitet og mad som oplevelse. Du får både en naturvidenskabelig, en kulturel-sociologisk og en æstetisk tilgang til mad og måltider.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i gastronomi
Andre betegnelser:
Akademigastronom
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 30 - 50.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. får du kompetencer til at arbejde med udvikling af gastronomi, mad og måltider i forskellige typer virksomheder. Det kan fx være produktionsvirksomheder, kantinekøkkener eller restauranter.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der har brancheerfaring og gerne vil arbejde mere med planlægning, udvikling og ledelse i relation til gastronomi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både økonomiske, teknologiske, æstetiske og kvalitetsmæssige aspekter af gastronomien.

Du arbejder metodisk og praktisk med gastronomien som et globalt fænomen. Og du beskæftiger dig med mad som en sansemæssig oplevelse og lærer at bedømme, udvikle og sikre madkvalitet.

Uddannelsen ruster dig også til det praktiske samarbejde om gastronomi i restauranten eller virksomheden, hvor du kommunikerer med medarbejdere, partnere og leverandører, der kan have en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Gastronomi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

  • Sensorik
  • Madkemi
  • Råvarekendskab

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for det gastronomiske fagområde og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

  • Madkulturer og innovation (10 ECTS)

Som valgfag kan du vælge faget madkulturer og innovation og AU-moduler fra andre fagområder. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 30 - 50.000 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med udviklings-, ledelses- og planlægningsfunktioner, på fx hoteller, i restauranter, i kantiner og køkkener.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for hotel, restauration, køkken og kantine.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de meget nyuddannede (under 50) er beskæftiget på restauranter samt på erhvervsfaglige skoler. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 9 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.