Akademigastronom
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i gastronomi

Uddannelsen giver dig en alsidig viden om råvarer, fødevarekvalitet og mad som oplevelse. Du får både en naturvidenskabelig, en kulturel-sociologisk og en æstetisk tilgang til mad og måltider.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i gastronomi
Andre betegnelser:
Akademigastronom
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Bl.a. får du kompetencer til at arbejde med udvikling af gastronomi, mad og måltider i forskellige typer virksomheder. Det kan fx være produktionsvirksomheder, kantinekøkkener eller restauranter.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der har brancheerfaring og gerne vil arbejde mere med planlægning, udvikling og ledelse i relation til gastronomi. Du kan fx have en baggrund som detailslagter, gastronom, bager, ernæringsassistent eller tjener.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både økonomiske, teknologiske, æstetiske og kvalitetsmæssige aspekter af gastronomien.

Du arbejder metodisk og praktisk med gastronomien som et globalt fænomen. Desuden beskæftiger du dig med mad som en sansemæssig oplevelse, og du lærer at bedømme og sikre madkvalitet.

Uddannelsen ruster dig også til det praktiske samarbejde om gastronomi i restauranten eller virksomheden. Du lærer fx at kommunikere med medarbejdere, partnere og leverandører, der kan have en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • Tre obligatoriske moduler
 • Et antal valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af

Titel

En fuld akademiuddannelse i gastronomi giver titlen AU i Gastronomi.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Gastronomy.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Indledende kurser

Uddannelsesstedet kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs om Indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Sensorik
 • Madkemi
 • Råvarekendskab

Det anbefales, at du starter med modulet sensorik.

Valgfrie moduler

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Madkulturer og innovation (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for fagområdet for teknik, produktion, service mv. og højst 15 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med udviklings-, ledelses- og planlægningsfunktioner, på fx hoteller, i restauranter, i kantiner og køkkener.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for hotel, restauration, køkken og kantine.

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx