Akademigastronom
Kursus

Sensorik (akademiuddannelsen i gastronomi)

Du lærer om, hvordan smags-, syns-, lugte- og følesansen arbejder sammen, når vi bedømmer et måltid eller en fødevare.

Fakta

Navn:
Sensorik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. får du forudsætninger for at bruge din viden om sanserne og deres samspil, når du skal analysere og afprøve produkter og udvikle måltider. Det handler især om helhedsoplevelse og kvalitet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du beskæftiger dig både med historisk-kulturelle og fysiologisk-psykologiske aspekter.

Modulet fokuserer på samspillet mellem sansernes fysiologi og giver dig bl.a. redskaber til at optimere det samlede gastronomiske udtryk af måltidets kvalitet. Det omfatter æstetiske og kvalitative dimensioner forbundet med smag, duft, syn, hørelse og følelse.

Modulet indeholder emnerne:

 • Sensorik
 • Sansernes fysiologi - smag, duft, syn, hørelse og følelse
 • Sansernes psykologi og sociologi
 • Tilsmagning
 • Fødevarer, kvalitetsbegreber
 • Sensoriske testmetoder - diskriminative, deskriptive og affektive/kognitive
 • Vurdering af sensoriske testresultater
 • Oprettelse af sensoriske smagspaneler
 • Måltidets æstetik og kvalitet - æstetikkens grundelementer, form og funktion
 • Måltidskulturer og måltiets sociologi
 • Måltidets kvaliteter

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Sensorik er obligatorisk på akademigastronom, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.