Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i byggeteknologi

Uddannelsen giver dig byggeteknisk kompetence inden for bl.a. byggematerialer, byggeteknik, digitale bygningsmodeller samt bygningsfysik og -konstruktioner.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i byggeteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 51.500 - 59.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver desuden opdateret med nyeste udvikling inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og mellemledere med erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at udføre byggetekniske beregninger på materialer i forskellige ukomplicerede konstruktionstyper - og at indgå i en faglig dialog om valg af byggeteknik og materialer ud fra kriterier som eksempelvis bæredygtighed.

Du får byggeteknisk viden, som du kan anvende i forbindelse med projektering af byggeopgaver, fx viden om:

 • kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger
 • materialer og komponenters egenskaber, herunder problemstillinger i forhold til bæredygtighed
 • metoder til indsamling af byggeteknisk data og empiri
 • relevante juridiske forhold

Akademiuddannelsen i byggeteknologi en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i byggeteknologi. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Construction Technology.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel videregående voksenuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Byggeteknik - mindre byggerier (10 ECTS)
 • Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier (10 ECTS)
 • Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet (10 ECTS)
   

Valgfri moduler svarende til 20 ECTS:

 • BIM til projektering (10 ECTS)
 • Bæredygtigt byggeri (10 ECTS)
 • Commissioning (10 ECTS)
 • Facilities Managements (FM) inddragelse i byggeriets designfase (5 ECTS)
 • Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller (10 ECTS)
 • Miljøfarlige stoffer (5 ECTS)
 • Outsourcing af drift og service og lovgrundlag (10 ECTS)
 • Registrering og tilstandsvurdering (10 ECTS)
 • Tidstypiske bygninger og konstruktioner (5 ECTS)
 • Tilgængelighed (10 ECTS)
 • Udvidet BIM (5 ECTS)


Afgangsprojekt (10 ECTS)

Du kan vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Indledende kursus i matematik og fysik
Er det længe siden du har beskæftiget dig med matematik og fysik, så har du måske behov for at deltage i et indledende kursus i matematik og fysik. Kurset er god forberedelse for alle, som ønsker at deltage i akademiuddannelsen i byggeteknologi, men som inden studiestart har brug for at få genopfrisket udvalgte emner inden for matematik og fysik.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 51.500 - 59.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor du bidrager til at kvalitetssikre opgaveløsningen indenfor renovering, nybyggeri og vedligehold (Facility Management). Dine arbejdsopgaver vil være koncentreret om dokumentation og kvalitetssikring af byggefaglige løsninger samt kommunikation og samarbejde på byggepladsen. 

Med uddannelsens forskellige valgmoduler får du mulighed for at beskæftige dig med udvalgte fagområder, fx energirenovering, bæredygtigt byggeri eller digital projektering. Du kan også blive ansat i stabsfunktioner hos udførende virksomheder eller som projektlederassistance hos rådgivende virksomheder.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx energi og miljø, TD.

 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.