Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

BIM til projektering (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

På modulet lærer du principperne for opbygning af Bygnings Informations Modeller (BIM), så du kan deltage i byggeprojekter, der anvender BIM til projektering af mindre byggerier.

Fakta

Navn:
BIM til projektering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 - 11.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Det forudsættes at du har bestået modulet Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende forståelse for opbygning af fagmodeller, og hvordan du anvender informationsniveauerne, og kan fx lave udtræk fra modellerne og anvende informationsniveauerne.

At deltage i kurset giver dig en række færdigheder i at arbejde med BIM.

Du lærer at:

 • vurdere behovet for brugen af digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og udarbejde relationer mellem fag- og fællesmodeller
 • vurdere vigtigheden i at anvende fælles referencesystemer mellem fagmodeller, der danner grundlag for en fællesmodel
 • eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller samt koordinere i fag- og fællesmodeller
 • opbygge en fællesmodel på baggrund af IFC-fagmodeller
 • foretage simuleringer samt kollisions- og konsistenskontrol i både fag- og fællesmodeller ud fra fælles IFC-formater
 • opbygge, sortere, filtrere og udtrække data fra fagmodellerne
 • printe og eksportere tegninger og views til forskellige filformater
 • klassificere bygningsmodeller med digitale klassifikationsværktøjer
 • indlæse IFC-modeldata til brug i FM-software
 • formidle og anvende de offentlige bygherrekrav overfor og i samarbejde med andre
 • formidle krav til de digitale modeller i byggeriets forskellige faser, overfor og i samarbejde med andre.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 10.000 - 11.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.