Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Miljøfarlige stoffer (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Modulet giver dig viden om miljøfarlige stoffer inden for byggeriet, fx PCB, asbest og bly.

Fakta

Navn:
Miljøfarlige stoffer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer om stoffernes skadelige virkninger for mennesker, og hvordan du håndterer dem. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får indsigt i, hvorfor nogle stoffer er skadelige for miljøet og hvilke bygningstyper, du især skal være på vagt over for. Du får også kendskab til analysemetoder, der kan afsløre indholdet af miljøfarlige stoffer. Efter kurset kan du vejlede håndværkere, der skal udføre renoveringsopgaver, i håndtering af miljøfarlige stoffer, og du vil kunne udarbejde handlingsplaner for miljøsanering af eksisterende byggeri.

 Du lærer bl.a. at: 

  • vurdere sandsynligheden for tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer i et byggeri
  • udarbejde udkast til håndtering af miljøfarlige stoffer i forbindelse med renovering af et byggeri
  • instruere i anvendelse af nødvendigt beskyttelsesudstyr ved håndtering af materialer, som indeholder miljøfarlige stoffer
  • formidle analyseresultater til afdækning af miljøskadelige stoffers tilstedeværelse i et byggeri, eksempelvis til bygherre, rådgivere samt entreprenører

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.