Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Miljøfarlige stoffer (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Modulet giver dig viden om miljøfarlige stoffer inden for byggeriet, fx PCB, asbest og bly.

Fakta

Navn:
Miljøfarlige stoffer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer om stoffernes skadelige virkninger for mennesker, og hvordan du håndterer dem. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får indsigt i, hvorfor nogle stoffer er skadelige for miljøet og hvilke bygningstyper, du især skal være på vagt over for. Du får også kendskab til analysemetoder, der kan afsløre indholdet af miljøfarlige stoffer. Efter kurset kan du vejlede håndværkere, der skal udføre renoveringsopgaver, i håndtering af miljøfarlige stoffer, og du vil kunne udarbejde handlingsplaner for miljøsanering af eksisterende byggeri.

 Du lærer bl.a. at: 

  • vurdere sandsynligheden for tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer i et byggeri
  • udarbejde udkast til håndtering af miljøfarlige stoffer i forbindelse med renovering af et byggeri
  • instruere i anvendelse af nødvendigt beskyttelsesudstyr ved håndtering af materialer, som indeholder miljøfarlige stoffer
  • formidle analyseresultater til afdækning af miljøskadelige stoffers tilstedeværelse i et byggeri, eksempelvis til bygherre, rådgivere samt entreprenører

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.