Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Bæredygtigt byggeri (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Modulet giver dig en introduktion til begrebet bæredygtighed, og du lærer at vurdere og vælge bæredygtige tiltag i samarbejde med andre faglige aktører.

Fakta

Navn:
Bæredygtigt byggeri
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får desuden en introduktion til nogle af de mest anvendte mærknings- og certificeringsordninger, der anvendes i Danmark og i resten af verden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende viden om, hvad der kendetegner hvad der kendetegner bæredygtighed og bæredygtigt byggeri, certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri, mærkningsorninger mv. Du bliver desuden introduceret til forskellige værtøjer, fx beregning af Livscyklusanalyse (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC). 

Du lærer at:

  • vurdere materialer og komponenters egenskaber ud fra et bæredygtigt og totaløkonomisk perspektiv
  • planlægge og indsamle data til beregning af lívscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomiske beregniner (LCC)
  • formidle, diskutere og vurdere mulige bæredygtige tiltag over for brugere, bygherrer og rådgivere

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. august 2023
29. november 2023
Bæredygtigt byggeri Aftenundervisning 2900 Hellerup