Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

På modulet lærer du at inddrage digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og at skabe relationer mellem fag- og fællesmodeller.

Fakta

Navn:
Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet giver dig forudsætninger for at udarbejde og kvalitetssikre IKT/CAD-aftaler, og at samarbejde med en offentlig bygherre om IKT-specifikationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Deltagelse i kurset giver dig viden om:

  • udviklingen inden for digital projektering
  • klassifikationssystemer, standarder og procedurer inden for byggeri
  • de vigtigste organisationer inden for det digitale byggeri
  • dokumenthåndtering og beskrivelsesværktøjer
  • BIM-værktøjer
  • almindelige bygningsmodel- og visualiseringsformater.

Du lærer bl.a. at eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller, at opbygge en fællesmodel og at foretage simuleringer fag- og fællesmodeller ud fra fælles IFC-formater.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.