Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

På modulet lærer du at inddrage digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og at skabe relationer mellem fag- og fællesmodeller.

Fakta

Navn:
Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 - 11.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet giver dig forudsætninger for at udarbejde og kvalitetssikre IKT/CAD-aftaler, og at samarbejde med en offentlig bygherre om IKT-specifikationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Deltagelse i kurset giver dig viden om:

  • udviklingen inden for digital projektering
  • klassifikationssystemer, standarder og procedurer inden for byggeri
  • de vigtigste organisationer inden for det digitale byggeri
  • dokumenthåndtering og beskrivelsesværktøjer
  • BIM-værktøjer
  • almindelige bygningsmodel- og visualiseringsformater.

Du lærer bl.a. at eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller, at opbygge en fællesmodel og at foretage simuleringer fag- og fællesmodeller ud fra fælles IFC-formater.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 10.000 - 11.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. oktober 2022
20. december 2022
Grund. brug af digitale bygningsm (byggelederudd) Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
23. oktober 2023
19. december 2023
Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller Dagundervisning 9200 Aalborg SV