Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Outsourcing af drift og service og lovgrundlag (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Du lærer at stå for udbud af drifts- og serviceopgaver og at indgå i tværfagligt samarbejde om at styre drifts- og serviceopgaver efter kontraktvilkår.

Fakta

Navn:
Outsourcing af drift og service og lovgrundlag
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at formidle interne og eksterne procedurer for arbejdsgange til brugere, leverandører og driftsherre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får grundlæggende viden om outsourcing af drifts- og serviceopgaver og den lovgivning, som regulerer området for både den offentlige og den private driftsherre. Du lærer at se nuanceret på outsourcing - og kan se både fordele og ulemper. 

Gennem undervisningen får du forståelse for samspillet mellem relevante aktører i praksis og for kontraktens betydning for den praktiske udførelse af drifts- og serviceopgaver, eksempelvis reaktionstid og kvalitet.

Du lærer hvordan du, i samarbejde med andre, kan:

  • forstå det overordnede indhold af et udbudsmateriale, herunder branchens brug af Almindelige Betingelser for Levering af Serviceydelser (ABS) i relation til drifts-og serviceaftaler
  • vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med udbud af drifts- og serviceopgaver
  • administrere og følge op på drifts- og servicekontrakter
  • beskrive interne og eksterne procedurer for arbejdsgange
  • indhente og vurdere priser og omkostninger ved drift og serviceopgaver
  • udvælge relevante virkemidler for planlægning og kommunikation mellem kunde, leverandør og bruger

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. september 2024
27. november 2024
Outsourcing af drift og service opgaver og lovg. Dagundervisning 2900 Hellerup