Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Registrering og tilstandsvurdering (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Modulet kvalificerer dig til at fungere som rådgivende konsulent med registrering og tilstandsvurdering af bygninger som dit fagområde.

Fakta

Navn:
Registrering og tilstandsvurdering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at udføre tilstandsvurderinger på bygninger, herunder at vurdere restlevetiden på bygningsdele og at komme med anbefalinger til vedligeholdelsesmetoder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om almindelige byggematerialers forventede levetid og vedligeholdelse, miljøskadelige stoffer og håndtering af dem, økonomiske overslagskalkulationer samt traditionelt anvendte kategorier og termer for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Lovgivning, herunder bygningsreglementets krav i forbindelse med renovering, er også en del af pensum.

Kurset kvalificerer dig til at varetage en række opgaver, som knytter sig til registrering og tilstandsvurdering, herunder at: 

 • søge viden og vurdere oplysninger fra byggebranchens videns- og erfaringsinstitutioner, bl.a. Byggeskadefonden, SBI, BYG-ERFA, BBR og OIS (Offentlige InformationsServer)
 • opmåle en bygning og overføre oplysninger til tegning eller bygningsmodel
 • vælge relevante opmålingsmetoder
 • anvende digitale registreringsværktøjer og software
 • anvende relevante prisdatabaser sammen med software til udarbejdelse af prisoverslag
 • overordnet planlægge og beskrive rækkefølgen for bygningsarbejder
 • overordnet estimere tidsanvendelse ved udførsel
 • overordnet vurdere traditionelle bygningsdeles tilstand ud fra udseende, lugt, DT- og NDT-metoder (Non Destructive Testing)
 • overordnet vurdere en klimaskærms tæthed og isoleringsevne ud fra infrarøde målemetoder (termo-grafering)

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2023
12. maj 2023
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
24. oktober 2022
5. januar 2023
Registrering af tilstandsvurdering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
27. oktober 2022
20. december 2022
Registrering og tilstandsvurdering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
23. februar 2023
25. maj 2023
Ledelse i praksis Dagundervisning 2900 Hellerup
*
7. september 2023
7. december 2023
Ledelse i praksis Dagundervisning 2900 Hellerup