Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

På modulet lærer du at håndtere kommunikations- og samarbejdssituationer med byggeriets aktører og interessenter.

Fakta

Navn:
Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver introduceret til udvalgte kommunikationsteorier og -værktøjer, bl.a. samarbejde og konflikthåndtering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset har desuden fokus på byggesagens kommunikationsflow, dvs. hvordan og ad hvilke kanaler/medier aktører og interessenter på byggesagen kommunikerer om bl.a. byggetekniske data.

Som studerende får du forståelse for vigtigheden af at:

  • indsamle og registrere relevante byggetekniske data
  • modtage og sende byggetekniske informationer vha. digitale systemer
  • målrette kommunikation til og samarbejde med byggeriets aktører og interessenter
  • kommunikere ved brug af digitale systemer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.