Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

FM inddragelse i byggeriets designfase (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Modulet giver dig forudsætninger for at overvåge og styre omkostningerne på bygninger ved hjælp af Facilities Managements (FM).

Fakta

Navn:
FM inddragelse i byggeriets designfase
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at inddrage FM allerede i byggeriets designfase, fx at redegøre for og vurdere relevante økonomiske, miljømæssige, sociale og driftsmæssige aspekter af et projektforslag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På kurset beskæftiger du dig med mange forskellige aspekter af facilities management, fx vedligeholdelsesplaner for ejendomme, bygningsdeles rengøringsbehov og levetid samt nøgletal for centrale bygnings- og driftsinformationer.

Gennem uddannelsesforløbet lærer du bl.a. at:

  • redegøre for og vurdere relevante økonomiske, miljømæssige, sociale og driftsmæssige elementer af et projektforslag
  • modtage og kvalitetssikre driftsdata
  • vurdere og beskrive bygningsdeles rengøringsbehov, levetider og indsatspunkter
  • udarbejde driftsplaner, aktivitetsplaner og vedligeholdelsesplaner for ejendomme
  • at optimere udnyttelsen af arealer i i forhold til bygninger, rum og arbejdspladser

Formidling af driftsdata, rengøringsbehov, levetider og indsatspunkter, drifts-, aktivitets- og vedligeholdelsesplaner til brugere, leverandører, rådgivere og bygherre, indgår også i undervisningeplanen.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.