Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Tidstypiske bygninger og konstruktioner (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Du lærer om dansk byggeri set i et historisk perspektiv og om de særlige problemstillinger, der opstår ved renovering af bevaringsværdigt byggeri.

Fakta

Navn:
Tidstypiske bygninger og konstruktioner
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at vurdere, hvad der gør et byggeri bevaringsværdigt og hvilke materialer, der er mest velegnede til en given renovering.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvad der kendetegner nutidens byggeri, herunder bæredygtig arkitektur, materialer og konstruktioner. Du opnår desuden kendskab til traditionelle konstruktionsprincipper, som er anvendt i en del af de ældre bygninger, der præger vores bybillede.

På kurset lærer du at:

  • genkende og forstå nutidig energibesparende byggeri og konstruktioner
  • analysere byggeriets arkitektur og konstruktioner og efterfølgende placere byggeriet inden for bestemte stilhistoriske perioder
  • inddrage din viden om nutidig og ældre byggeskik i renoveringsprojekter
  • opøve en forforståelse for tidstypiske skader i byggeriet

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannlsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. september 2024
27. november 2024
Tidstypiske bygninger og konstruktioner Aftenundervisning 2900 Hellerup