Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Tidstypiske bygninger og konstruktioner (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Kurset gennemgår tidstypiske danske byggerier set i et historisk perspektiv, og du får indsigt i de særlige problemstillinger, som opstår ved renovering af bevaringsværdigt byggeri.

Fakta

Navn:
Tidstypiske bygninger og konstruktioner
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at vurdere gamle såvel som nye materialers anvendelse i byggeri og at vurdere, om et byggeri er bevarigsværdigt og hvorfor. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvad der kendetegner nutidens byggeri, herunder bæredygtig arkitektur, materialer og konstruktioner. Du opnår desuden kendskab til traditionelle konstruktionsprincipper, som er anvendt i en del af de ældre bygninger, der præger vores bybillede.

Ved at deltage i kurset får du kompetencer, så du kan:

  • genkende og forstå nutidig energibesparende byggeri og konstruktioner
  • analysere byggeriets arkitektur og konstruktioner og efterfølgende placere byggeriet inden for bestemte stilhistoriske perioder
  • inddrage din viden om nutidig og ældre byggeskik i renoveringsprojekter
  • opøve en forforståelse for tidstypiske skader i byggeriet

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.