Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Tidstypiske bygninger og konstruktioner (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Du lærer om dansk byggeri set i et historisk perspektiv og om de særlige problemstillinger, der opstår ved renovering af bevaringsværdigt byggeri.

Fakta

Navn:
Tidstypiske bygninger og konstruktioner
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at vurdere, hvad der gør et byggeri bevaringsværdigt og hvilke materialer, der er mest velegnede til en given renovering.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvad der kendetegner nutidens byggeri, herunder bæredygtig arkitektur, materialer og konstruktioner. Du opnår desuden kendskab til traditionelle konstruktionsprincipper, som er anvendt i en del af de ældre bygninger, der præger vores bybillede.

På kurset lærer du at:

  • genkende og forstå nutidig energibesparende byggeri og konstruktioner
  • analysere byggeriets arkitektur og konstruktioner og efterfølgende placere byggeriet inden for bestemte stilhistoriske perioder
  • inddrage din viden om nutidig og ældre byggeskik i renoveringsprojekter
  • opøve en forforståelse for tidstypiske skader i byggeriet

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannlsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. august 2023
1. november 2023
Tidstypiske bygninger og konstruktioner Aftenundervisning 2900 Hellerup