To håndværkere ser på byggetegning
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i byggekoordination

På uddannelsen lærer du at koordinere, optimere og lede byggeprojekter og -processer fra start til slut.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i byggekoordination
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Under uddannelsent beskæftiger du dig bl.a. med ledelse, samarbejde, planlægning, jura, økonomi og arbejdsmiljø.

Uddannelsen er målrettet ansatte i bygge- og anlægsbranchen, der ønsker at arbejde med byggekoordination og - ledelse. I det daglige kommer du til at fungere som bindeled mellem projektleder og byggepladsens udførende håndværkere. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for følgende områder:

 • Ledelse, planlægning og koordination
 • Juridiske og økomnomiske forholds betydning for byggeprocessen
 • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
 • Kvalitetsikring og digitalisering
 • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder - både mundtligt og skriftligt

Du får  viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Gennem dit uddannelsesforløb lærer du at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige  planlægnings- og koordinationsmetoder, at foretage økonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedrørende styring af både mandskab, materiel og materialer.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel videregående voksenuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (10 ECTS)
 • Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder (10 ECTS)
 • Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (5 ECTS)
 • Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads (5 ECTS)
 • IT i udførelsesfasen (10 ECTS)
 • Kommunikation på byggepladsen (5 ECTS)
 • Personaleledelse og -jura i byggeriet (10 ECTS)
 • Salg og markedsføring (10 ECTS)

Du kan vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor du som mellemleder fungerer som bindeled mellem projektleder og udførende håndværkere. I det daglige vil du varetage arbejdsopgaver som ledelse, planlægning og drift af byggepladsen, bæredygtigt indkøb, økonomistyring samt sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx energi og miljø, TD.

 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.