To håndværkere ser på byggetegning
Kursus

Salg og markedsføring (akademiuddannelsen i byggekoordination)

På modulet lærer du at tage del i virksomhedens strategiske markedsføring, fx at udarbejde en markedsføringsplan.

Fakta

Navn:
Salg og markedsføring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får desuden indsigt i, hvordan du kan håndtere sammenhænge mellem salg- og marketingstrategier.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset giver dig viden om grundlæggende marketingbegreber og salgspsykologi, udviklingen inden for marketingværktøjer samt virksomhedens markedsforhold - herunder særlige kendetegn for virksomheder, der arbejder i bygge- og anlægsbranchen.

Du bliver introduceret til væsentlige fagelementer inden for området, eksempelvis: 

  • Købsadfærd B2B og B2C
  • Segmentering
  • Målgruppevalg
  • Konkurrentanalyse
  • Virksomhedens handlingsparametre (marketing mix – de 7 p’er)
  • Udarbejdelse af marketingplaner

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.