To håndværkere ser på byggetegning
Kursus

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder (akademiuddannelsen i byggekoordination)

Modulet giver en overordnet forståelse af, hvordan en virksomhed og et bygge- eller anlægsprojekt fungerer økonomisk.

Fakta

Navn:
Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig med projektbudgetter, økonomisk risikostyring og rentabilitet, og du lærer om væsentlige faktorer i organiseringen og omverdenen og deres betydning for byggesagens økonomi. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om centrale økonomiske begreber, eksempelvis likviditet, dækningsbidrag, risiko, kapacitetsomkostninger, variable omkostninger mv., så du bliver i stand til at styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk. 

Du lærer desuden at forstå sammenhængen mellem medarbejdernes trivsel, fravær og præstationer samt betydningen for virksomhedens eller projektets økonomi. 

Undervisningsforkøbet giver dig en række konkrete færdigheder:  

 • håndtering af sammenhængen mellem byggeriets stader og acconto-betalinger
 • at vurdere og håndtere betaling for ekstraarbejde
 • at udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger på materialer, lønninger, dækningsbidrag og risici
 • at beregne produktivitet for en virksomhed og en byggesag samt planlægge en optimeringsproces
 • at beregne tilbagebetalingstid for en investering
 • at vurdere de væsentligste succeskriterier og risici i en byggeproces
 • at formidle væsentlige økonomiske problemstillinger i byggeprocessen til byggesagens interessenter. 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. oktober 2022
12. december 2022
Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter Fleksibel undervisning 2900 Hellerup
*
12. oktober 2023
11. december 2023
Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter Dagundervisning 2900 Hellerup