To håndværkere ser på byggetegning
Kursus

IT i udførelsesfasen (akademiuddannelsen i byggekoordination)

På modulet lærer du at tids- og ressourcestyre mindre byggeopgaver ved hjælp af digitale værktøjer.

Fakta

Navn:
IT i udførelsesfasen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Kurset igennem er der fokus på, hvordan du løser forskellige projektopgaver ved hjælp af digitale værktøjer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ud over programmer til planlægning af tid og ressourcer, har kurset fokus på digital mængdeberegning, prissætning, kalkulation, tilbudsgivning og kvalitetssikring. 

Du stifter desuden bekendtskab med programmer, der kan håndtere:

  • digital mængdeudtagning, herunder krav til tegningsmaterialet
  • prissætning, kalkulation og kvalitetssikring
  • digital tilbudsgivning, licitation og brug af projektweb
  • BIM (Bygnings Informations Modellering) samt lovkrav om anvendelsen af IT i byggeriet
  • mængdeudtagning som grundlag for tilbudsgivning, tidsstyring og bemanding

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. oktober 2022
6. december 2022
IT i udførelsesfasen Dagundervisning 2900 Hellerup
*
11. januar 2023
9. marts 2023
It i udførelsesfasen Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
12. oktober 2023
12. december 2023
IT i udførelsesfasen Dagundervisning 2900 Hellerup