To håndværkere ser på byggetegning
Kursus

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (akademiuddannelsen i byggekoordination)

På modulet lærer du at styre en byggesag fra udbud til aflevering herunder planlægning og procesoptimering, byggesagens forløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Nøgleord i undervisningen er udbudsmateriale, entrepriseformer, forhandlingsteknik, tidsplaner samt kvalitetssikring og arbejdsmiljø.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at udarbejde tidsplaner ved hjælp af forskellige  planlægningsmedtoder og -redskaber, eksempelvis LEAN. Du lærer desuden at analysere udbudsmaterialet grundigt og at kunne redegøre for forskellige entrepriseformer og deres organisation.

Planlægning og gennemførelse af af en byggesag forudsætter, at du bliver fortrolig med gældende lovgivning med hensyn til kvalitetssikring og arbejdsmiljø. Endelig beskæftiger du dig på modulet med samarbejde og formidling i forhold til byggesagens øvrige parter.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 5.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. oktober 2021
22. december 2021
Planlægning og styring af byggeriets processer og Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
11. august 2022
4. oktober 2022
Planlægning og styring af byggeriets processer Fleksibel undervisning 2900 Hellerup