To håndværkere ser på byggetegning
Kursus

Bæredygtig drift af byggepladsen (akademiuddannelsen i byggekoordination)

Modulet giver dig viden og forståelse for sammenhængen mellem byggepladsens indretning og en effektiv byggeproces.

Fakta

Navn:
Bæredygtig drift af byggepladsen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer hvordan du på egen hånd kan udarbejde en plan for en mellemstor byggeplads.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen får du viden og metoder til indretning og drift af en effektiv byggeplads, og der er fokus på fag som planlægning, logistik, økonomistyring, kvalitetssikring og sikkerhed. Struktureret opfølgning og erfaringsopsamling er også en del af pensum. Der tages udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i forbindelse med driften af en byggeplads og mulige løsninger beskrives.

Du beskæftiger dig emner som:

 • Planlægning og byggeledelse
 • Byggepladslogistik og materialehåndtering, eksempelvisTRIMBYG/LEAN
 • Værktøjer til planlægning og opfølgning (byggepladsplan, tidplaner, budgetter m.m.)
 • Tilbud og økonomi - hvad koster det at indrette og drive en byggeplads?
 • Byggepladsens fysiske indretning (indhegning, trafik, forsyninger, skurby, belysning, stillads, lagerplads, byggekraner m.m.)
 • Varemodtagelse og kvalitetssikring
 • Sikkerhed og skiltning på byggepladsen (fx PSS, APV)
 • Oprydning, rengøring og affaldshåndtering
 • Vinterforanstaltninger
 • Bæredygtighed i relation til byggepladsen, eksempelvis i forhold til DGNB, udtørring, elforbrug

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 6.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. august 2023
10. oktober 2023
Transportjura Fleksibel undervisning 6600 Vejen
*
21. februar 2023
2. maj 2023
bæredygtig drift af byggeplads (den grønne omstil) Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
24. maj 2023
20. juni 2023
Bæredygtig drift af byggeplads Dagundervisning 2900 Hellerup