To håndværkere ser på byggetegning
Kursus

Personaleledelse og jura i byggeriet (akademiuddannelsen i byggekoordination)

På modulet lærer du at udarbejde ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med gældende lovgivning og overenskomster.

Fakta

Navn:
Personaleledelse og jura i byggeriet
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du arbejder endvidere med emner som ansættelsesret, retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold og brug af sociale klausuler.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset er tilrettelagt, så du efterfølgende kan varetage en række opgaver inden for personaleledelse, fx:

  • fastsætte arbejdstid og minimumsløn for en medarbejder (i samarbejde med andre fagpersoner )
  • håndtere ansættelsesretlige tvister (i samarbejde med andre fagpersoner)
  • vurdere hvornår der kan udstedes advarsler og bortvisninger
  • gennemføre ændringer i ansættelsesforholdet (i samarbejde med andre fagpersoner )
  • håndtere reglerne om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft (i samarbejde med andre fagpersoner )

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.