To håndværkere ser på byggetegning
Kursus

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (akademiuddannelsen i byggekoordination)

Du lærer, hvordan du som arbejdsmiljøkoordinator kan forebygge ulykker og farer på arbejdspladsen.

Fakta

Navn:
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får desuden indblik i arbejdsmiljøkoordinatorens rolle overfor kunder, myndigheder og  øvrige samarbejdspartnere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Som studerende lærer du at udvikle en ledelsespraksis indenfor arbejdsmiljø. Både overfor medarbejdere og andre interessenter. 

Du får viden om en række faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet - herunder arbejdsbetingede sygdomme og branchespecifikke arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljø og sikkerhedsområdets betydning for entreprenørens bundlinje og betydningen for byggeprocessen som helhed er også en del af kurset. 

På kurset arbejder du med at:

  • vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger i forhold til gældende lovgivning, regler og branchekrav
  • udvikle, etablere og vedligeholdegeholde arbejdsmiljø
  • kunne udføre sikkerhedskoordinatorens pligter og opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
  • formidle fordelene ved forbedret arbejdsmiljø for byggeprocessens aktører
  • udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS for en byggesag) 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. oktober 2022
22. december 2022
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2023
7. december 2023
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen Aftenundervisning 2900 Hellerup