Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Byggeteknik - mindre byggerier (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

På modulet får du grundlæggende viden om bygningskonstruktion og beregning af konstruktionselementer.

Fakta

Navn:
Byggeteknik - mindre byggerier
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at udføre og vurdere byggetekniske beregninger og at håndtere problemstillinger, som er afgørende for byggeriets kvalitet, fx fugt og varmetransmission. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende viden om byggetekniske emner som geometri, mekanisk fysik, varmetransmission, fugtforhold i transmissioner, statik og overslagsdimensionering af konstrutionselementer. Bygningsreglementer og foreskrifter er også en del af undervisningsforløbet.

Du lærer at udføre en række beregninger, eksempelvis beregning af simple geometriske konstruktionselementer og U-værdiberegninger, og du kan formidle resultaterne til samarbejdspartnere på byggesagen.

Kurset giver indsigt i problemstillinger som:

  • hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan de kan afhjælpes
  • betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer
  • sammenhængen mellem geometri, mekanisk fysik og grundlæggende statik og dimensionering af konstruktionselementer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. oktober 2021
22. december 2021
Byggeteknik - mindre byggerier Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
30. marts 2022
23. maj 2022
Byggeteknik - mindre byggerier Dagundervisning 2900 Hellerup