Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Byggeteknik - mindre byggerier (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

På modulet får du grundlæggende viden om bygningskonstruktion og beregning af konstruktionselementer.

Fakta

Navn:
Byggeteknik - mindre byggerier
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at udføre og vurdere byggetekniske beregninger og at håndtere problemstillinger, som er afgørende for byggeriets kvalitet, fx fugt og varmetransmission. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende viden om byggetekniske emner som geometri, mekanisk fysik, varmetransmission, fugtforhold i transmissioner, statik og overslagsdimensionering af konstrutionselementer. Bygningsreglementer og foreskrifter er også en del af undervisningsforløbet.

Du lærer at udføre en række beregninger, fx at beregne simple geometriske konstruktionselementer og U-værdiberegninger, og du kan formidle resultaterne til samarbejdspartnere på byggesagen.

Kurset giver indsigt i problemstillinger som:

  • hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan de kan afhjælpes
  • betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer
  • sammenhængen mellem geometri, mekanisk fysik og grundlæggende statik og dimensionering af konstruktionselementer

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.