Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Udvidet BIM (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Du lærer om principperne for opbygning af Bygnings Informations Modeller (BIM) som en metode til at digitalisere byggeprocessen.

Fakta

Navn:
Udvidet BIM
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får en overordnet forståelse af BIM som digitalt samlingspunkt for byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem forskellige parter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På kurset lærer du at kunne koordinere og sammenkæde digitale data, fx beskrivelser, egenskabsdata, mængder, tegningslister, priser og tidsplaner. Du får indsigt i grundlæggende samarbejdsformer i forbindelse med BIM-projektering, herunder principperne for opbygning af en fagmodel.

Du lærer at:

 • anvende bygningsmodellen som et redskab til informations- og dataudtræk, som kan bearbejdes i andre BIM-programmer
 • klassificere bygningsdele til brug for udtræk og sammentælling af mængder
 • foretage 3D-visualisering ud fra vurdering af fagfællers behov
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere
 • vurdere behovet for generel kvalitetskontrol - og kunne vurdere hvilke relevante værktøjer, der kan anvendes
 • udarbejde og beregne arealer og mængder samt vurdere hvilke øvrige egenskabsdata fra modellerne, der kan indgå i BIM procesforløbet
 • foretage integration af eksterne data, der skal indarbejdes i 3D-modellen, herunder oprindelige 2D-data fra bygherre, myndigheder m.fl.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.