Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Udvidet BIM (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Du lærer om principperne for opbygning af Bygnings Informations Modeller (BIM), som en metode til at digitalisere byggeprocessen.

Fakta

Navn:
Udvidet BIM
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får en overordnet forståelse af BIM som digitalt samlingspunkt for byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem forskellige parter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Deltagelse i kurset giver en grundlæggende forståelse af nødvendigheden af at kunne koordinere og sammenkæde digitale data, herunder beskrivelser, egenskabsdata, mængder, tegningslister, priser og tidsplaner. Du får desuden indsigt i grundlæggende samarbejdsformer i forbindelse med BIM-projektering, herunder principperne for opbygning af en fagmodel samt behovet for, og metoderne til, at koordinere med eksterne.

Du lærer desuden at:

 • anvende bygningsmodellen som et redskab til informations- og dataudtræk, som kan bearbejdes i andre BIM-programmer
 • klassificere bygningsdele til brug for udtræk og sammentælling af mængder
 • foretage 3D-visualisering ud fra vurdering af fagfællers behov
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere
 • vurdere behovet for generel kvalitetskontrol - og kunne vurdere hvilke relevante værktøjer, der kan anvendes
 • udarbejde og beregne arealer og mængder samt vurdere hvilke øvrige egenskabsdata fra modellerne, der kan indgå i BIM procesforløbet
 • foretage integration af eksterne data, der skal indarbejdes i 3D-modellen, herunder oprindelige 2D-data fra bygherre, myndigheder m.fl.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 8.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. november 2021
15. december 2021
Udvidet BIM Dagundervisning 2900 Hellerup