Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Tilgængelighed (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Modulet kvalificerer dig til rollen rådgivende konsulent med produktudvikling og tilgængelighed i bygninger/udearealer som dit fagområde.

Fakta

Navn:
Tilgængelighed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at skabe inkluderende løsninger, som sikrer, at alle har mulighed for at bruge det offentlige rum, bygninger og udearealer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du tilegner dig viden om tilgængelighedsproblemer og får indsigt i hvordan en maksimal tilgængelighed sikres, så alle, uanset et evt. handicap eller funktionsnedsættelse, får mulighed for at anvende det offentlige rum, bygninger og udearealer.

Du får grundlæggende viden om tilgængelighedstænkning- og standarder og kender til gældende lovgivning på området, så du kan deltage i et samarbejde med andre om bygningsindretning og implementering af tilgængelighed uden af gå på kompromis med design og arkitektur. 

Deltagelse i modulet giver dig kompetence til at løse en række opgaver, eksempelvis at:

  • indgå i byggeprocesser og design af udearealer, hvor formålet er at sikre tilgængelighed for alle
  • vurdere tilgængelighedsproblemer ud fra en handicapforståelse
  • fungere som rådgivende konsulent inden for temaet tilgængelighed i bygninger, udearealer og produktudvikling

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.