Håndværkere tjekker bygningsarbejde
Kursus

Commissioning (akademiuddannelsen i byggeteknologi)

Modulet giver en overordnet forståelse af, hvordan commissioning kan bidrage til optimering af en ejendoms energimæssige performance og effektivitet.

Fakta

Navn:
Commisionering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer om energistyring, -forsyning og-optimering i forhold til ventilation, køleanlæg, varmeanlæg, automatik samt klimaskærm.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset giver indsigt i hvordan comissioning-processen og tilhørende aktiviteter kan inddrages i alle byggeriets faser.  

Du får bl.a. viden om comissioning i forhold til indeklimaforhold, kravspecifikationer i forhold til klimaskærm samt drift af ventilation, køle- og varmeanlæg og automatik, performancetest og indregulering af ventilation, køle- og varmeanlæg og automatik samt idriftsættelse og overdragelsesprocedurer i forhold til ventilation, køle- og varmeanlæg og automatik.

Du lærer at:

 • vurdere relevante parametre for sikring af et indreguleret byggeri
 • anvende og sammenstille anerkendte standarder inden for commissioning
 • tolke styringsdokumenter i relation en commissioningproces
 • udarbejde aktivitetslister, der knyttes sig til beskrevne milepæle
 • identificere krav og koordinere idriftsættelsen i forhold til egen organisation
 • formidle tekniske krav til leverandører, driftspersonel og rådgivere
 • formidle sin viden om commissioning til andre fagfæller

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.