Akademiuddannelsen i ernæring
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ernæring

Uddannelsen giver dig kompetencer til selvstændigt at planlægge, lede og optimere produktion af ernæringsrigtige måltider i storkøkkener, kantiner og lignende.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i ernæring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

På uddannelsen lærer du både om måltidsproduktion og om ledelse. Du arbejder med emner som personaleledelse, måltids- og menuplanlægning, budget/regnskab og fødevaresikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til ernæringsassistenter, kokke, gastronomer og andre med en fødevarerettet erhvervsuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du indsigt i, hvordan du planlægger, leder og optimerer produktionen af ernæringsrigtig mad i storkøkkener, kantiner og lignende.

Du lærer bl.a. at planlægge og fremstille velsmagende, ernæringsrigtige måltider og at udarbejde kostforslag og dokumentation, så de stemmer overens med udvalgte kostformer og diæter. Du undervises desuden i fødevaresikkerhed – herunder at foretage en vurdering forskellige risici ved mad- og måltidsproduktion.

Ledelsesdelen omfatter grundlæggende motivations- og ledelsesteorier, og du får indsigt i, hvordan du kan planlægge og lede en rentabel mad- og måltidsproduktion - både under hensyn til brugernes ønsker og behov og til medarbejdernes motivation og arbejdsmiljø.

Uddannelsen består fire obligatoriske moduler og et valgfrit modul. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

  • Ernæring og sundhed (10 ECTS)
  • Mad- og måltidsproduktion (10 ECTS)
  • Fødevaresikkerhed (10 ECTS)
  • Ledelse og økonomi (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

  • Økologi og bæredygtighed (10 ECTS)

Som valgfag kan du vælge faget økologi og bæredygtighed eller AU-moduler fra andre fagområder, fx madkemi og råvarekendskab fra Akademigastronom. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Hvert modul vægter 10 ECTS-point.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med udviklings-, ledelses- og planlægningsfunktioner, på fx hoteller, i restauranter, i kantiner og køkkener.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for hotel, restauration, køkken og kantine.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx ernæringsfaglig diplomuddannelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

AU-netværkets hjemmeside au-guiden.dk