Akademiuddannelsen i ernæring
Kursus

Ledelse og økonomi (akademiuddannelsen i ernæring)

Modulet giver dig grundlæggende viden om motivations- og ledelsesteorier og om regnskab.

Fakta

Navn:
Ledelse og økonomi (akademiuddannelsen i ernæring)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 - 8.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at planlægge og lede produktionen i et storkøkken, og hvordan du motiverer dine medarbejdere. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet fokuserer på flere aspekter af ledelse og økonomi, bl.a. ledelse og motivation, budget og regnskab samt arbejdsmiljø.

Undervisningen omfatter følgende emner:

  • Grundlæggende ledelses- og motivationsteorier
  • Organisationsteori
  • Kvalitetsstyring
  • Budget og regnskab
  • Normering og arbejdsmiljø

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i ernæring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.500 - 8.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.