Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Uddannelsen giver forudsætninger for at arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til vand, jord og industri. Fx i en funktion som tekniker, rådgiver eller projektleder.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan beskæftige dig med miljøløsninger inden for områder som fjernvarme, vandforsyning, spildevand, kloak, gas og el – eller med miljørelaterede funktioner i en produktionsvirksomhed.

Uddannelsen henvender sig typisk til mellemledere med miljøopgaver eller miljøansvar. Du kan fx være produktionstekniker eller have en håndværkeruddannelse. Du kan også være jordbrugsteknolog eller laborant. Eller du kan have behov for at opdatere en videregående uddannelse inden for miljøområdet med aktuel viden på specifikke områder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Akademiuddannelsen i miljøteknologi giver dig bl.a. kendskab til miljølovgivning, miljøledelse, affald og spildevand. Desuden en bred praktisk viden om kemi, biologi og teknik i relation til miljø, som du kan bruge, uanset om du arbejder med miljøtekniske opgaver i en produktionsvirksomhed, en forsyningsvirksomhed eller en kommunal forvaltning.

Du får en helhedsorienteret tilgang til miljøarbejdet og lærer at analysere og vurdere problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling. Fx i forhold til valg af den bedst tilgængelige teknik til en løsning – de såkaldte BAT-krav.

Uddannelsens obligatoriske del introducerer dig til generelle og grundlæggende emner som naturforståelse, miljøøkonomi og vurderingsmetoder. Afhængigt af dit behov kan du derudover tone uddannelsen i retning af bestemte arbejdsområder.

Arbejder du i en produktionsvirksomhed, kan du fx beskæftige dig med innovation, kemikalielovgivning, miljøgodkendelser og emission af lugt og støj.

Som medarbejder i en forsyningsvirksomhed kan du fokusere på analyseteknik, prøvetagning, drikkevand, rensning og boringer.

Med afsæt i en forvaltning kan du fx beskæftige dig med prøvetagning, drikkevand og jordforurening, miljøplanlægning, innovation, godkendelser og boringer.

Uddannelsen består af fem obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler og afsluttes med med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af

 

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi
 • Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Du skal desuden følge valgfrie moduler, der svarer til 30 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Boringer på land (5 ECTS)
 • CSR og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Drikkevand (5 ECTS)
 • Emission, lugt og støj (5 ECTS)
 • Jordforurening (5 ECTS)
 • Kemikalielovgivning og –styring (5 ECTS)
 • Miljøforbedring og mærkning af produkter (5 ECTS)
 • Miljøplanlægning og miljøinnovation (5 ECTS)
 • Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse (10 ECTS)
 • Spildevandsbehandling (10 ECTS)
 • Ressourcer - affald og genanvendelse (5 ECTS)

Du kan vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Vil du beskæftige dig med arbejdsmiljø, kan du fx overveje modulet Arbejdsmiljø på akademiuddannelsen i ledelse.

Tal i øvrigt med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med rådgivning, ledelse, drift, udvikling og kontrol i den industrielle produktion, i forsyningsvirksomheder og kommunale forvaltninger.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for drift og produktion samt jordbrug, miljø og grøn forvaltning. Læs om job som miljøtekniker og miljøkonsulent.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx den teknologiske diplomuddannelse i Projektledelse (TD).

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.