Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Kursus

Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse (akademiuddannelsen i miljøteknologi)

Du får forudsætninger for at gennemføre miljøprøvning – fra planlægning til dokumentation af forløbet.

Fakta

Navn:
Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Samtidig får du kompetencerne til at deltage i det faglige og tværfaglige arbejde om prøvetagning og miljømålinger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig metoder til at udtage vand-, jord- og luftprøver og viden om metoder og procedurer for at udføre både eksterne og interne miljømålinger.

Du får desuden forståelse for sammenhængen mellem metodik og validitet og af principperne for dokumentation af analysearbejde.

Modulet indeholder emnerne:

  • Udstyr, kalibrering og vedligeholdelse
  • Måle- og analyseteknik i relation til miljøteknologi
  • Prøveudtagning
  • Statistik
  • Kvalitetssikring
  • Resultatberegninger og vurdering

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.