Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Kursus

Miljøforbedring og mærkning af produkter (akademiuddannelsen i miljøteknologi)

Du får forudsætninger for at arbejde med processer og principper for miljømærkning af renere og mere bæredygtige produkter.

Fakta

Navn:
Miljøforbedring og mærkning af produkter
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Det kan være, når eksisterende produkter udvikles for at imødekomme kriterier for mærkning, eller når designet af nye produkter forløber efter bestemte principper, så det færdige produkt følger fastlagte standarder for fx grænseværdier, effektivitet mv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver viden om miljømærker og forskellige standarder, principper og processer som fx Ecodesign, livscyklusanalyse og grønne indkøb.

Det indeholder emnerne:

  • Mærkningsordninger
  • Livscyklusbetragtninger i tilknytning til nye eller eksisterende produkter
  • Ecodesign-pricipper
  • Grønne indkøb

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.