Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Kursus

Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast (akademiuddannelsen i miljøteknologi)

Du får indblik i, hvordan virksomheden påvirker det omgivende miljø, når affald og spildevand fra produktionen bortskaffes.

Fakta

Navn:
Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Desuden lærer du generelt noget om natur- og miljøbeskyttelse og om klimapåvirkninger og biodiversitet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om stofkredsløb i naturen og om effekten af forurening, tilføring af for mange næringsstoffer - såkaldt eutrofiering - og andre belastninger af natur og miljø.

Det indeholder emnerne:

  • Stofkredsløb CNPSO
  • Affald, spildevand og afkast effekter på natur og miljø
  • Overfladevand, grundvand og naturtyper
  • Lovgivning
  • Recipienter og belastning
  • Klimapåvirkninger

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. august 2022
9. september 2022
projektskrivning, Kom godt igang med din opgave Fjernundervisning 6000 Kolding
*
2. februar 2023
22. juni 2023
Virksomhedens miljøpåvirkning Dagundervisning 8260 Viby J